Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.04.2019 Gazete
ABONE OL

Büyük dönüşüm! Bakan Albayrak ' (YEP) 2019'u açıkladı

Bakan Albayrak, emeklilikten kıdem tazminatına, vergiden hal yasasına, bankacılıktan sistemine kadar bir dizi reformu içeren paketi açıkladı. Tamamlayıcı emeklilik ile ikinci maaş, fonla tazminata garanti gelecek.

Büyük dönüşüm
Tüm 'nin merakla beklediği yapısal reform hamlesi başladı. Türkiye ekonomisini güçlendirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, şoklara karşı direnci artıracak reform paketi açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finanstan reel sektöre, turizmden eğitime kadar her alanda yol haritasını içeren 'Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı. Türkiye'nin gündeminin ekonomide reform olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşmak, YEP'te ortaya koyulan hedeflere ulaşmak için bu yıl hayata geçirecekleri reformları şöyle sıraladı:

Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak. İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek için olacak.

Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz. Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, enerji ve inşaat sektörlerinde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını daha iyi hale getireceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu kurulmasını gündeme aldık. Bu yeni finansal model ile sorunlu varlıkların ayrılıp, bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edebileceği fonlarla yönetilmesini sağlayacağız.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bünyesinde bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketler, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde bankalarına bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını ve borç ödeme kapasitesi, likidite riski, kur riski ve kârlılık gibi unsurları da içeren bir mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak.


HER ALANDA YENİLİK

Gıda: Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz 'Tarımda Milli Birlik Projesi' olacak. Taze meyve-sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak. Kırmızı et fiyat istikrarını Küçükbaş Hayvancılık Hamlesi ile destekleyeceğiz. Hal yasası kapsamında tarladan sofraya daha kısa, daha etkin, daha rekabetçi ve daha denetlenebilir bir değer zinciri oluşturacağız.

İstihdam: Kurumlardaki eğitim ve istihdam verileri entegre edilerek, eğitim programı ve meslek bazında arz talep dengesi oluşturulacak, böylece eğitim ve istihdam uzun vadeli perspektifle planlanacak.

Turizm: Turizm Master Planı ile 4 yıl içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelire ulaşma hedefi gerçekleştirilecek.

Sosyal güvenlik: Yeni Reformu paketini bu yıl içerisinde açıklayacağız ve uygulamaya alacağız. Bu reform paketi; aktif-pasif oranının daha üst seviyelere çıkmasını sağlamayı, prim gelirlerini artırmayı ve SGK'nın aktüeryal dengesini daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yargı reformu: Yargı Reformu Strateji Belgesi Adalet Bakanlığı tarafından yakın bir süreçte paylaşılacak. Reformun vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacak.
GELİRE GÖRE VERGİ
Bakan Albayrak, bu yıl içerisinde hayata geçirecekleri en önemli reformlardan birisinin de vergi dönüşümü olacağını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

İstisna ve muafiyetleri azaltacağız.

Kurumlar vergisini kademeli olarak düşürüp daha rekabetçi bir noktaya taşıyacağız.

Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi daha etkin hale getireceğiz. Özellikle beyannameyi yaygınlaştırarak gelir artışlarının sağlayacağı potansiyelle dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin daha da fazla tabana yayılmasını sağlayacağız.

Gönüllü uyum adı verilen yeni bir sistemle mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz.

Sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.

İKİNCİ EMEKLİLİK TAZMİNATA FON SİSTEMİ
Bakan , çalışanları ilgilendiren reformları da şöyle duyurdu:

Finansal sektör başlığında hayata geçireceğimiz reform alanlarından biri de 'tasarruf ve sigorta' alanı. Devletten başlayarak, bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tasarruflarımızın, ekonomimizin kırılganlıklarını gidermedeki en önemli araç olduğuna inanıyoruz.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi vatandaşlarımıza emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Artık vatandaşlarımız, emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte ülkemizde tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltacağız.

Güçlü bir tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın kazançlarına göre azdan az çoktan çok şeklinde belirlenecek zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini (BES) yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformu'nu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi işverenden de yapılacak kesintiler ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak.

Hedefimiz her 2 reformu da bu yıl hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu fonları hayata geçirmek. Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır.