Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.08.2019 Gazete
ABONE OL

Soyadı dava ile değiştirilebilir

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Soyadı dava ile değiştirilebilir

Annemle babam ayrıldı. O zamandan beri babamı görmüyorum. Soyadımı değiştirmek istiyorum. Mümkün mü?

Soyadı değişikliği talepleri genel ismi ile Nüfus Sicilinin Düzeltilmesi davaları, davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 1989 tarihli kararında, davacının hiç tanımadığı ve kendisi ile ilgilenmediği kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan babaoğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin makul nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.


BOŞANMA DAVASI 1 CELSEDE DE BİTER
Eşimle ayrılma aşamasındayız. Boşanma davası ne kadar sürer?

Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı, ardından dava açılmalıdır. Boşanma davalarında tanık da oldukça önemli bir delildir ve yaşanan hadiselere tanıklık edebilecek kimseler, davanın ilk veya ilerleyen aşamalarında mahkemeye bildirilmelidir. Mahkeme, ilk iş olarak tarafların nüfus kayıt örneklerini çıkarır, ardından da tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerini görevlendirir. Dava dilekçesinin karşı yana tebliği ile dilekçeler aşaması başlamış olur ve karşı yan cevap dilekçesi verir, cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleri verme hakları da vardır. Bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir, genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi aşamalarından sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar. Bu aşamadan sonra verilen kararın gerekçeli kararı taraflara tebliğ edilir, bu tebliğden sonra ise taraflardan biri veya her ikisi istinaf yoluna başvurabilir. Dava ile ilgili nihai kararın verilmesiyle birlikte de karar kesinleşir ve durum mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilerek süreç tamamlanmış olur. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Fakat dava çekişmeli ise, artık burada önemli olan hızlı sonuç almak değil, hakkını doğru bir şekilde kanıtlayabilmek olmalıdır.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr