Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.05.2019 Gazete
ABONE OL

Hacızlı eşya satılırsa...

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Hacızlı eşya satılırsa...

Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak?

Borçlarını ödeyemeyen kişilerin, taşınır ve taşınmaz mallarına, idari veya adli mahkeme kararı ile el konulması işlemine haciz denir. Borçlunun gayrimenkulleri, araçları, hissesi olan şirketleri, evi veya işyerindeki menkul malları, banka hesaplarındaki nakdi varlıkları veyahut da 3. kişilerdeki hak ve alacakları haczedilebilir. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, borçlu olan kişinin hayati ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan eşyaları ile meslek ve sanatını idame ettirmek için kullandığı işyerinde bulunan eşyalar haciz konusu yapılamayacaktır. Bu yasal düzenleme ile alacaklının alacağına ulaşmasının güçleştiği düşünülse de, bir kişinin hayatını veya mesleğini idame ettirmek için kullandığı ev ve iş eşyalarının haczedilememesi yönündeki bu düzenleme oldukça insani ve adil olandır. Haczedilemeyecek ev eşyaları genel olarak buzdolabı, televizyon, fırın, ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarıdır. Herhangi bir eşyadan 2 tane varsa, bunlardan ikincisi lüks sayılacağından artık haczi mümkündür. Bunlar dışında kalan mal ve eşyaların haczi mümkündür. Hacze- dilen eşyalar ya yeddiemin sıfatı ile borçlunun uhdesinde bırakılır ya da kaldırılarak yeddiemin deposunda muhafaza edilir. Borçlu satışın kesinleşmesi anına kadar borcunu ödeyerek mallarını geri alabilir. Borçlunun ödeme yapmaması veya alacaklı ile anlaşamaması halinde, eşyaları için kıymet takdiri yaptırılarak satışa çıkartılacaktır. Satış sonucunda elde edilen para dosya borcundan düşülerek alacaklıya ödenir.

ALIŞVERİŞTE İADEYE DİKKAT!
Mağazadan aldığım ürünü iade etmek istedim, kabul etmediler. 14 günlük iade süresi yok muydu?

6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da mağazadan görerek satın alınan ürünlere cayma hakkı tanınmamıştır. Bu bakımdan halk arasında dolaşan mağazadan alınan ürünlerin sebipsiz bir şekilde iade edilebileceğine yönelik bilgi yanlıştır. Fakat kimi mağazalar, kendi tüketici ve iade politikaları kapsamında, satın alınan ürünlerin 7 gün, 14 gün veya 1 ay gibi kendi tasarrufları ile belirledikleri süreler içinde herhangi bir sebep belirtmeden iade edilebileceklerini belirtmiş olabilirler. Bu gibi hallerde mağaza ifşa ettiği bu tüketici ve iade politikası ile bağlıdır. Bununla birlikte internetten görmeden almış olduğunuz ürünler 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında mesafeli sözleşme sayıldığı için düzenleme çok daha farklıdır. Kural olarak mağazadan görerek ve inceleyerek satın aldığınız ürünü cayma hakkınızı kullanarak iade edemezken, internet üzerinden alınan ürünleri sebepsiz yere hiçbir cezai şart ödemeden pişmanlık dolayısıyla iade edebilirsiniz. Mağazadan alınan ürünleri ancak şirket politikası bu konuda bir düzenleme yapmışsa iade edebiliyorken, internet üzerinden alınan ürünlerde cayma hakkı kanunen zorunludur. Kanuna göre, tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Yine bazı internet sitelerinde uygulandığı gibi şirket politikalarıyla 14 günlük yasal süreden daha uzun iade süreleri de öngörülebilir. Tabii 14 günden daha kısa bir iade süresi belirlemek internet satışları için mümkün değildir.SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL