Takvim

Vav TV Canlı Yayın
 • SGK
 • 07.12.2020 08:45
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 13.12.2020 10:28
ABONE OL

başladı! (SSK) için çıktı... , Facebook...

başladı! (SSK) için çıktı... SGK'nın tarafına gönderdiği prim borcunun iptali için harekete geçmişti. Emsal karar çıktı ve yeni dönem başladı. Yargıtay, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında , Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı.

Yeni dönem başladı! SGK SSK için emsal karar çıktı...

Yeni dönem başladı! SGK (SSK) için emsal karar çıktı... Artık alacak davalarında yeni dönem ile birlikte elektronik yazışmalar da delil sayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafına tahakkuk ettirdiği prim borcunun iptali için harekete geçen işçi, bir avukatla anlaştı.

İKİSİ TARAFINDAN DA TEMYİZ EDİLDİ

Takip dosyasına konu borçtan dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istedi. Davalı avukatı; davanın reddini talep etti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Karar hem davacı hem de davalı tarafından temyiz edildi.YAZIŞMALAR DELİL SAYILDI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığına dikkat çekilen Yargıtay kararında; "Davalı avukat tarafından davacıya gönderilen e-mail yazışmasında; SGK'ya açılacak dava ile ilgili ücret dökümü yapılmıştır. Mahkemece belirtilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

   Yasada; 'Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.' yazılıdır.

   Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

   Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.