Bugünkü
Takvim

İşte memura zam teklifi

Hükümetin memurlara yaptığı zam teklifi belli oldu.

  • SGK
  • 14.05.2012 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.05.2012 17:30
ABONE OL
İşte memura zam teklifi
Hükümet, 2012 yılı için memurlara ilk 6 için yüzde 3, ikinci 6 ay için de yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 zam teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , memur maaşlarına yapılacak zam için kamu işveren heyeti olarak tekliflerini sunduklarını belirterek, 2012 yılı için 3 3, 2013 yılı için ise 2 3 önerdiklerini söyledi.

Bakan Çelik, memur sendikaları ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 4. oturumun ardından yaptığı açıklamada, eski devlet bakanı ve eski TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın cenazesine katılacak olması nedeniyle sendikaların da hoşgörüsüne sığınarak toplantıyı erken bitirdiklerini söyledi.

Bugünkü oturumda Memur-Sen'in teklifini sunduğunu, çarşamba günü diğer konfederasyonların tekliflerini sunacaklarını ifade eden Çelik, ''Akabinde Memur-Sen'in teklifi üzerine, çok üyeye sahip olan konfederasyonun teklifi üzerinde bu toplu sözleşme görüşmelerimizi sürdüreceğiz'' dedi.

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

''Bugün aynı zamanda kamu işveren heyeti olarak kamu görevlileri sendikaları heyetine teklifimizi sunmuş bulunuyoruz. Teklifimizde 2012-2014 dönemini kapsayan orta vadeli program ve 2012 yılı bütçesinde öngörülen hedefler doğrultusunda, bu hedefleri esas alarak 2012 yılı için 3 3; 2013 yılı içinse 2 3 olarak artış oranlarını belirledik ve kendilerine ilettik.

Ayrıca 11 hizmet kolu var. 11 hizmet koluna ilişkin talepleri de daha önce yoğun bir şekilde değerlendirmiştik. Onları da dikkate alarak bunlara karşı da tekliflerimizi gerek sendika başkanlarına gerekse konfederasyon başkanlarına sunmuş bulunuyoruz. Kamu heyetinin teklifi ve konfederasyonlardan, sendikalardan almış olduğumuz tekliflerin müzakerelerine ise çarşamba günü yoğun bir şekilde başlamış olacağız. Çarşamba-perşembe günü eğer yeterli olmaz ise cuma gününü de ilave ederek üç gün müzakerelerimizi gerçekleştireceğiz ve nihai olarak 21 Mayıs'ta biraraya gelerek nihai görüşlerimizi orada ifade etmiş olacağız.''

Çelik, bir soru üzerine, Memur-Sen Konfederasyonu'nun bugün teklifini sunduğunu hatırlatarak, teklifin çok ayrıntılı kalemler içerdiğini dile getirdi.

- ''Uzlaşacağımız ümidi içerisindeyim''-


Çarşamba günü Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in tekliflerini sunacaklarını belirten Çelik, ortaya çıkan tablo üzerinden müzakerelerin sürdürüleceğini söyledi.

Bir gazetecinin ''Sizin teklifinizde taban aylığı yok'' sözleri üzerine Çelik, ''Hepsi içinde bunları sunduk'' dedi.

Çelik, ''Bir uzlaşma görüyor musunuz yakın tarihte?'' sorusunu yanıtlarken de ''Uzlaşmayla, bağıtlanmayla noktalanmasını tabii ki arzu ediyoruz, umuyorum ki bu müzakere sürecinde uygun bir zemin, ülkenin şartları dünyada gelişen olaylar, memurlarımızın talepleri, emeklililerimizin talepleri hep masada ve bir noktada uzlaşacağımız ümidi içerisindeyim. Umarım ki bunu bu ayın 21'inde gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Hükümet'ten memurlara 16 maddelik teklif

Kamu İşveren Heyeti'nin, 2012-2013 yıllarına ilişkin Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne sunduğu toplu sözleşme teklifinde, hizmet kollarına ilişkin 16 madde yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından Kamu Görevlileri Sendikaları heyetine sunulan "Kamu İşveren Heyeti'nin 2012-2013 Yıllarına İlişkin Toplu Sözleşme Teklifi"nde, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşturulmasının AK Parti hükümetlerinin en önemli önceliklerinden olduğu belirtildi.

2003-2012 yılları arasında, kamu görevlilerinin mali durumunun 2002 yılına göre iyileştirildiği ve gelirlerde önemli artışlar meydana geldiği ifade edilerek, bu dönemde aile yardımı dahil ortalama memur maaşı yüzde 227,8 oranında artarken TÜFE'nin yüzde 135,3 oranında gerçekleştiği vurgulandı.

2012 ve 2013 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerine yönelik Kamu İşveren Heyeti'nin ortaya koyacağı yaklaşımı belirleyen temel belgelerin 2012-2017 yıllarını kapsayan ''Orta Vadeli Program'' ve ''Orta Vadeli Mali Plan'' olduğuna dikkat çekildi.

Son bir kaç yıllık dönemde, dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, küresel ölçekte makro ekonomik ve finansal belirsizliklerin devam ettiği bir süreç yaşandığı belirtilerek, dünya ekonomisinde artan belirsizlik ve olumsuzluklar neticesinde küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği vurgulandı. Bu gelişmede, özellikle bazı AB ülkelerinin borçlarının sürdürülebilirliğine ve bunun finans sektörüne olası etkilerini dair artan kaygıların etkili olduğu anlatıldı.

Enflasyon Farkı Verilecek

Sağlam makro ekonomik temeller ve güçlü bir orta vadeli programla belirsizliklerin azaltılması, sermaye girişinin devam etmesi, faiz oranlarının düşük seviyelerde kalması sonucunda Türkiye ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında yüksek bir büyüme performansı yakaladığına dikkat çekilen teklifte, şunlar kaydedildi:
''Maliye politikasının uygulanmasında mali disiplinden taviz verilmemesi orta vadeli programın temel öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede merkezi yönetim bütçe açığının sürekli bir azalma trendi içerisinde 2012 yılında yüzde 1,5, 2013 yılında yüzde 1,4 ve 2014 yılında yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
2012-2014 dönemini kapsayan orta vadeli mali planda personel giderlerine ilişkin ödenek tahsisinde kamu personeline mali imkanlar ve hedefler göz önünde bulundurularak maaş ve ücret artışı sağlanacağı ve kamuda yeni personel istihdam edilmesi ile ilgili olarak merkez yönetim bütçe kanunlarında sınırlamalar konulmaya devam edileceği varsayılmıştır. Ortaya konulan makro ekonomik hedefler ve mali plan çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ile sözleşme ücretlerinin 2012 yılı ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 artı 3 oranında artırılması, 2013 Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 2 artı 3 oranında artırılması, ilgili yılların her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış arasındaki farkın, söz konusu 6 aylık dönemi izleyen 6 aylık dönemin başından geçerli olacak şekilde kamu görevlilerin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması teklif edilmiştir.''

Hükümet'in Hizmet Kollarına İlişkin Teklifleri

Yetkili sendikaların hizmet kollarına ilişkin tekliflerini Devlet Personel Başkanlığı'na verdiği hatırlatılarak, söz konusu tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde Kamu İşveren Heyeti'nin teklif hazırladığı belirtildi. Buna göre, Kamu İşveren Heyeti'nin hizmet kollarına ilişkin bazı teklifleri şöyle:
-İmam-hatip ve müezzin kayyımlara dini bayram günlerinde çalıştıkları her gün için 2012 ve 2013 yıllarında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödemesi yapılması.
-Ders görevlerinin çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi veya öğretime değişik nedenlerle ara verilmesi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyenlerin bu sürelerde varsa ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması.
-Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki ders dışı eğitim çalışmaları karşılığında ödenebilecek toplam ek ders saatindeki yüzde 5'lik sınırın yüzde 6'ya çıkarılması.
-Akademik jüri üyelikleri için ek ders ücreti ödenmesi.
-Toplu sözleşme döneminden itibaren ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanan ve İLKSAN'a zorunlu üye olması gereken öğretmenlerin üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi.
-TRT'de verici istasyonu, stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan personele koruyucu gıda yardımı yapılması.
-Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK Başkanlığı'nda görev yapan personelden denetim, tahsilat, yoklama ve icra işlerinde sürekli olarak fiilen görev yaptığı halde toplu taşıma kartı verilmeyen diğer personele de toplu taşıma kartı verilmesi.
-Orman yangınları ile mücadele eden personele hizmetin gereği olarak giymesi gereken ateşe dayanıklı, standartları kurumca belirlenmiş giyim malzemesinin ayni olarak verilmesi.
-İlbank personelinin sözleşme ücretlerine ilişkin YPK kararının çıkarılması.
-399 sayılı KHK'nın ek 2. maddesinde yer alan ek ödemeye ilişkin YPK kararı çıkarılması.
-Mahalli idarelerde çalışan kamu görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 15'in aşmamak üzere sosyal denge tazminatı ödenmesi.
-Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda yer alan kurumlarda zehirli, gazlı, radyasyonlu ortamlarda çalışan personele süt, yoğurt gibi koruyucu gıda yardımı yapılaması.
-Fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan kamu görevlilerine standartları kurumca belirlenmiş koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilmesi.
-Kültür ve sanat hizmet kolunda yer alan sanat kurumlarında saat 24.00'ten sonra yaptırılan her 1 saatlik fazla çalışma süresi için fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödemesi yapılması.
-Yatarak tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personelin de yemek servislerinden ücret ödemeksizin yararlanması.
-Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan sağlık teknikeri ve sağlık memuru unvanlı personele ilave performans puanı verilmesi.


kalan karakter 1000

HİZMETLİ HİZMETLİ

Yardımcı hizmetli olarak sendikadan hemen ayrılacagım ayrılmazsam ............ olayım

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 14.05.2012 21:43
SABRİ SABRİ

SENDİKADAN İSTİFA NEYİ DÜZELTİRKİ VERİLMEYİNCE ZORLADA ALAMSINKİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 14.05.2012 21:28
YURT YURT

MEMURUN GÖZÜ AYDIN HEP BÖYLE YAZILMIYORMU

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.05.2012 21:27
selim selim

gecen yıl bimde 3 kğ peynir 12.65 tl idi bu yıl o peyniri 2 kğ yaptılar fiatı 15.65 oldu hani zam yoktu yüzde üc zama ben utanıyorum şahsen

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.05.2012 21:26
xxxx xxxx

para yoksa hic vermesinler yüzde üç bu yılki artışların yanıda sıfır kalır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 14.05.2012 21:24

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.