T.C. SAMSUN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:45

İ L A N

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2013/71 Esas

KARAR NO : 2018/684 Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık MAGHULİ APHAKIDZE hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda ;Mahkememizin 04/10/2018 tarih ve 2013/71 esas, 2018/684 karar sayılı kararı ile sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1, 62/1. maddeleri gereğince neticeten verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 sayılı CMK'nın231/5-8. maddesi gereğince AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilmiştir.

Mıkaıl ve Lıana kızı, 02/08/1967 doğumlu, Batum/Gürcistan nüfusuna kayıtlı MAGHULİ APHAKIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin Genel İnternet Haber Sitesi ve YEREL (SAMSUN)GAZETEDE bir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2024

Basın No: ILN02037526

#ilan.gov.tr