T.C. ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:46
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 23:46

T.C.

ANKARA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/862

KARAR NO :2024/163

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 13/03/2024 tarih ve 2023/862 esas, 2024/163 karar sayılı kararı ile verilen kararın tebliği için Sedat ve Hülya Nilgün oğlu, 04/09/1992 Çankaya doğumlu, Çorum İli Merkez İlçesi Kunduzhan nüfusuna kayıtlı BARAN AĞAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Mahkememizce verilen 13/03/2024 tarih ve 2023/862 esas, 2024/163 karar sayılı kararın gazetede yayımlanarak ilanen TEBLİĞİNE,2-Sanık Baran Ağar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 179/3. Maddesi delaletiyle TCK 179/2 maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan neticeten 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezasının TCK'nın 51. Maddesi gereğince ertelenmesine, karar gereği cezası ertelenen sanık hakkında TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl denetim süresi verilmesine karar verilmiştir.

3-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, CMK nun 263/1. Maddesi uyarınca taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere, bulunduğu yer Ceza İnfaz Kurumu ve tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 5271 sayılı CMK'nın 272 ve devamı maddeleri uyarınca hatırlatılarak karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02038354

#ilan.gov.tr