KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 00:03 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:56
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 23:56

T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/574 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, İĞDELİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 121

PARSEL NO : 108

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4217,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KABAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 8.971,67 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 5,24 m2 mülkiyet, 575,83 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 5,24 m2. Mülkiyet alanı için 227,63 TL, 575,83 m2 irtifak alanı için 8.744,04 TL davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına toplam 8.971,67 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/574 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 29/11/2023

Basın No: ILN02029850

#ilan.gov.tr