SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:03 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:48
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:48

TC

SORGUN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler yazılı gayrimenkullerin davacı Maliye Hazinesi tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilgililerin işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Maliye Hazinesine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının bildirilmesi, bu hususu belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememizin ilgili dosyasına yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı, aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 28/06/2024 tarihi olduğu ilan olunur. 10/05/2024KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ

Sıra

No

Esas No İli İlçesi Mah./Köy Ada/Parsel Maliki
1 2024/32 Yozgat Sorgun Küçükköhne 108/45 Ahmet Yeşiloğlu, Feride Nazlıgüloğlu, Hamide Arslan, Mehmet Yeşiğloğlu , Muhittin Yeşiloğlu, Müşerref Koçaker, Nazife Yeşiloğlu, Sıddıka Dişlioğlu, Ümmügülsüm Kızılkaya
2 2024/34 Yozgat Sorgun Küçükköhne 108/57 AHMET YEŞİLOĞLU,ALİ AYDOĞAN, FERİDE NAZLIGÜLOĞLU,HAMİDE ARSLAN MEHMET YEŞİLOĞLU,MUHİTTİN YEŞİLOĞLU-MÜNİSE BAĞCI,SALİH AYDOĞAN, SEMİHA TAŞTAN, SEVAL KURUL
3 2024/36 Yozgat Sorgun Küçükköhne 108/67 BEKİR ŞENER,CENNET BOLAT, ERDOĞAN ÖZDEMİR,ESME ŞENER, FADİME EĞİLMEZ, FATİH ŞENER,FATMA BİÇER,GÜVEN ŞENER,HAMİT ŞENER,HARUN ŞENER,HASİBE BARAN, HEMENGÜL ARSLAN,NAZLI EĞİLMEZ,NUH ÖZDEMİR, RİFAT ÖZDEMİR,SATI KARA,SELVER GÜLER, ZÜLKÜF ŞENER
4 2024/38 Yozgat Sorgun Yazlak 147/24 HASAN BÖLÜKBAŞI
5 2024/40 Yozgat Sorgun Yazlak 167/21 İBRAHİM ANIL,MEHMET DÖLEK, MUSTAFA DÖLEK
6 2024/42 Yozgat Sorgun Yazlak 221/29 FARUK VARLIK,KADİR VARLIK .

NEDİM ALAN,NECMİ ALAN

7 2024/44 Yozgat Sorgun Yazlak 222/20
8 2024/46 Yozgat Sorgun Yazlak 222/24 MUSTAFA KAPMAZ .

ASİYE EKİM,AYNUR EKİM,BEKİR EKİM,CENAP EKİM,GÜLAY KÖYAĞASIOĞLU,GÜLER ERSOY,HASAN EKİM,HATIN ARSLAN, NAZİFE KAYMAK,SAKIP EKİM,SALİM EKİM,SALİME AKTAY, SAMİ EKİM, SANİYE PEHLİVANOĞLU,TUĞBA EKİM YILDIRIM, TÜLAY EKİM, ÜMÜT EKİM

9 2024/48 Yozgat Sorgun Yazlak 222/28
10 2024/50 Yozgat Sorgun Yazlak 227/14 MEHMET DOĞAN
11 2024/52 Yozgat Sorgun Yazlak 227/17 MUZAFFER ŞİMŞEK
12 2024/54 Yozgat Sorgun Yazlak 242/16 Süleyman (Hasan oğlu), Hüseyin (Osman oğlu), Elife (Mehmet Kızı), Ali (Hasan oğlu), Süleyman (Osman oğlu), Mehmet (Hasan oğlu), Esme (Hasan kızı), Haşim (Hasan oğlu), Kadir Aksoy, Ali Aksoy
13 2024/56 Yozgat Sorgun Yazlak 242/29 Süleyman (Hasan oğlu), Hüseyin (Osman oğlu), Elife (Mehmet Kızı), Ali (Hasan oğlu), Süleyman (Osman oğlu), Mehmet (Hasan oğlu), Esme (Hasan kızı), Haşim (Hasan oğlu), Kadir Aksoy, Ali Aksoy
14 2024/58 Yozgat Sorgun Yazlak 242/31
15 2024/60 Yozgat Sorgun Yazlak 242/38
16 2024/62 Yozgat Sorgun Yazlak 242/40

Basın No: ILN02031647

#ilan.gov.tr