İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:47
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 23:47

İLAN

T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1365 Esas

Mahkememizde açılan Zayi Belgesi Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Atassiler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin '' 14/08/2020 tarihli ve 3170 tasdik numarası ile onaylanan 34-262-136 kimlik numaralı adet karar defteri ile derneğe ait imza sirkülerinin '' nin kaybolduğu bildirildiğinden, elinde bulunduranların Mahkememize ibraz etmeleri, aksi takdirde '' 14/08/2020 tarihli ve 3170 tasdik numarası ile onaylanan 34-262-136 kimlik numaralı adet karar defteri ile derneğe ait imza sirkülerinin ' kaybolduğunun 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 32/K maddesi gereğince zayiliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ

Basın No: ILN02031291

#ilan.gov.tr