İSTANBUL1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:06 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:36
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:36

T.C.İSTANBUL1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı : 2023/487 Esas 05/02/2024

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. Ş. vekili20/11/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı Ömer Faruk Arınç tarafından Beşiktaş ilçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na13/08/2023 tarihli dilekçe ile müracaatla müvekkili bankanın Eskişehir Vişnelik Şubesi 1494-6666159 numaralı hesaptan emekli maaşı aldığını ve bu hesaba 2023 yılı haziran ayından itibaren bloke konulduğunu ve kesinti gerçekleştirildiğini, banka tarafından yapılan blokenin usulsüz olduğunu, bu sebeplerle yapılan kesintilerin tamamının kendisine iade edilmesini talep ettiğini Ancak Müvekkili Garanti Bankası A.Ş'nin Balıkesir Şubesinden kullandığı Tüketici Kredileri, Esnek Hesap ve Kredi Kartından kaynaklanan müvekkil bankanın alacaklarının ödenmesine ilişkin olarak Eskişehir Vişnelik Şubesi 1494-6666159 numaralı hesabın davalı tarafından ödeme kanalı olarak tanımlandığını, Beşiktaş ilçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca yeterli inceleme ve araştırma yapılmaksızın usul ve yasalara aykırı verilen kararın kaldırılması gerektiğini, Beşiktaş ilçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı 06/11/2023 Tarihli 055320230002871 Sayılı karar 09/11/2023 tarihinde müvekkili bankaya tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içinde itirazda bulunduklarını, Beşiktaş ilçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı 06/11/2023 Tarihli 055320230002871 Sayılı haksız ve hukuka aykırı kararın kaldırılması ve hakem heyeti kararının İcrası amacı ile İzmir 15. İcra Dairesi 2023/19601 Esas ile başlatılan İcra Takibinin durdurulmasına ilişkin olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Bankacı bilirkişi Ümit Nilüfer Çöktü 22/12/2023 tarihli raporunda özetle; Davalı Ömer Faruk Arınç'ın1494-6666159 numaralı vadesiz hesabına Haziran 2023-Eylül 2023 dönem aralığında toplam 45.106.10.-TL emekli maaşı yattığı ve yatan tutarın tamamının8078149 numaralı krediye geri ödendiği , Eylül / Ekim /Kasım ayına ait maaş ve seyyanen ödeme tutarları toplamı olarak hesaba 51.185.39.-TL yattığı ve ilgili tutarın hesapta blokeli olarak bulunduğu görülmüştür. Mahkememizin 05/02/2024 tarihli ara kararı ile davalı Ömer Faruk Arınç'adava dilekçesi ve bilirkişi raporunun tebliğine karar verilmiş olmakla; dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edebileceğiniz hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01988332

#ilan.gov.tr