İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34

GAİPLİK İLANI

T.C.İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/291 Esas 03/01/2024 Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davaya konu edilen İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1445 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın 3/20 hisse maliki Nazmi oğlu Şevket'in gaipliğine ve taşınmaz satılmış olduğundan hissesine ve taşınmaz satılmış olduğundan hissesine isabet eden satış bedelinin işlemiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın pay maliki Nazmi oğlu Şevket'in hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 22.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2023/291 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03/01/2024

Basın No: ILN01988322

#ilan.gov.tr