DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:35
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:35

T.C.DİDİM (YENİHİSAR)

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2014/602

KARAR NO :2023/1007

İLAN METNİ

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 25/04/2014 tarih ve 2014/492 Esas sayıli İddianamesi ile Basit Yaralama suçundan sanıklar Mehmet YAMANCI, Mehmet Sinan YAMANCI ve Sinan MEMİŞ hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucundaMahkememizin 19/12/2023 tarihli kararı ile açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verilmiş olupmüştekiler Rüstem ve Ümmahan kızı 08/08/1971 doğumlu Arife ÇETİNKAYA,Yusuf ve Güllü kızı, 10/11/1995 doğumlu Sevda Fatma ADIYAMAN ve Hüseyin ve Arife kızı, 22/11/1993 doğumlu Sevilay ÇETİNKAYA'nınbilinen adreslerinegerekçeli karar tebliğ edilememiş olduğundanilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığıtaktirdekararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01988656

#ilan.gov.tr