DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:34

İ L A N

T.C.

DEVREKANİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

2023/277 ESAS

Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Çatak Mahallesi/Köyü, Cilt no: 27, Hane no: 63, BSN: 33'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Seyran'dan olma, 15/06/1945 doğumlu, 423*****042 T.C. Numaralı Gülgez BARUT hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur. Gülgez BARUT'un hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01985842

#ilan.gov.tr