T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:01 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:43
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:43

T.C.KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/228 Esas24/01/2024 Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ileKAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 11/012024 tarihli celsesi ara kararı gereğince;

Türk Medeni Kanunun 33.Maddesi gereğince; Dava konusu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tahirağa Mah. Bulunan 6021 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının temsil amacıyla Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin28/05/2012 tarih ve 2010/1447 E. 2021/680 K. Sayılı ilamı ile yönetim kayyımı atandığı, Türk Medeni Kanununun 588. Madde gereği Şeyh karısı Ayşe, Mehmet oğlu Ahmet, Hatice kızı Fatma, Mehmet kızı Firdevs ve Akkadın kızı Emine hakkında kayyımlık kararı verilmesinden itibaren 10 yıl geçtiği ve söz konusu taşınmaz hissesinin bu süre zarfında kayyım marifetiyle idare edildiği, bu nedenle adı geçen şahıslar hakkında belirtilen kanun maddesi gereğince gaiplik kararı verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;

Kendisine kayyım atanan Şeyh karısı Ayşe, Mehmet oğlu Ahmet, Hatice kızı Fatma, Mehmet kızı Firdevs ve Akkadın kızı Emine isimli şahısları tanıyan,bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren mahkememize başvuruphaber vermeleri, aksi haldeadı geçen şahısların TMK 32ve devamı maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ hususu ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024

Basın No: ILN01987757

#ilan.gov.tr