T.C. BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:41
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:41

T.C. BODRUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/309

DAVALILAR : GÜLTEKİN KURU

Davacı Faik Bülbül tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, mernis adresinin boş görünmesi sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu belirtmeniz, elinizdeki delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bulunabilmesini sağlayan bilgileri açıklamak zorunda olduğunuz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01987167

#ilan.gov.tr