T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42

T.C.

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/248 Esas

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR

İdarece Göztepe Mahallesi rezerv yapı alanı sınırları içerisinde yer alan 2,52 hektar büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2.maddesi birinci fıkrasının c bendi uyarınca 05/04/2021 tarihli ve 709481 sayılı Olur ile Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiği, söz konusu alana yönelik 22/03/2022 tarih ve 5343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7518 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27.maddesi gereğince kamulaştırılmasına kararı verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı Bala Belediye Başkanlığı adına tespit ve tesciline karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN01987674

#ilan.gov.tr