T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:42

İ L A N

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 1996/748 Esas

KARAR NO : 1998/613

06/01/2022 tarihli ara kararda özetle ;davacı vekilinin tavzih talebinin reddine karar verilmiştir.

27/01/2022 tarihli istinaf dilekçesinde özetle ; tavzih talebinin reddine dair verilen kararın kaldırılmasını, Antalya ili, Merkez ilçesi, Zeytinköy mah. 12052 ada 3 parselin 404m2'sinin 12052 ada 4 parselin 452m2'sinin 12052 ada 9 parselin 396m2'sinin ,12052 ada 5 parselin 712m2'sinin, 12052 ada 6 parselin 607m2'sinin, 12052 ada7 parselin 81m2'sinin, 2942 sayılı yasanın 16. Maddesi gereğince davacı Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tesciline'' şeklinde tavzihen düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar, Binnaz Pişkin, Mehmet Hakikat, Rıza Sümer, Süleyman Şener, Süleyman Yılmaz, Enes Seçkin Taş'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/02/2024

Basın No: ILN01987228

#ilan.gov.tr