T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:40
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 00:00 Güncelleme 21 Şubat 2024, 23:40

İ L A N

T.C. ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/356 Esas

KARAR NO : 2022/453

26/05/2022 tarihli Gerekçeli Kararda özetle; görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kanaatiyle mahkememizin görevsizliği nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili 05/07/2022 tarihli istinaf dilekçesinde özetle ; mahkemece verilenkararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı Gençkurt Soğutma Isıtma Makina Mühendislik Elektirik Elektronik Yakacak Tesisat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01987625

#ilan.gov.tr