SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:05
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:05

T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/869

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : ULAMIŞ MAHALLESİ

MEVKİİ : İMAMDERESİ DALÇALAR

ADA NO : 307

PARSEL NO : 100

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.955.28m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR :0.00 m²

İRTİFAK ALANI : 1,12 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHİZER MANTAR 36631173684 T.C.Kimlik numaralı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalının maliki bulunduğu yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılıtaşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı kumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunun 15/12/2021Tarih 39-4466 Sayılı Kamu Yararı Kararı İle kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzereyapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşıiptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adınatesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur.13/11/2023

Basın No: ILN01940573

#ilan.gov.tr