KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:07
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:07

İLAN

T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2017/654 Esas

Davacı : Halil Bülbül

Dahili Davalılar : Ayşe Özçelik 14423618278 TC kimlik nolu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve bilirkişi raporları ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/12/2023 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01940513

#ilan.gov.tr