T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 29 Kasım 2023, 00:09
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 29 Kasım 2023, 00:09

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/323 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ : Tanır Mah.

ADA NO : 101

PARSEL NO : 104

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 822,58 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Aslan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/323 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023

Basın No: ILN01937882

#ilan.gov.tr