ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:49
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 27 Kasım 2023, 23:49

T.C.

ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a- İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d- İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur

ESAS NO KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO VASFI DAVALILARIN ADI SOYADI TAPU KAYIT MALİKLERİNİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
2023/895 ANKARA İLİ ÇUBUK İLÇESİ OYMİDE MAHALLESİ 683-691-692-693-717-724 TARLA SIRMA TENGİLİMOĞLU SIRMA TENGİLİMOĞLU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: ILN01939516

#ilan.gov.tr