KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:06 Güncelleme 23 Kasım 2023, 00:13
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 23 Kasım 2023, 00:13

T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/29 Esas

KONU :İLAN

KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı, ABDO ALCAN ileDavalı, ERİKDERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyü, 597 parsel sayılı taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur. 13/11/2023

Basın No: ILN01936361

#ilan.gov.tr