Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.09.2020 14:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 03.09.2020 14:07
ABONE OL

'li tecavüzcü Tuma Çelik hakkında rapor tamamlandı! "ya ilişkin yeterli delil mevcut"

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu un oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği ifade edilen Çelik hakkında hazırladığı raporu tamamladı. Raporda Tuma Çelik'in, müşteki D.K.’e rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik hakkında rapor tamamlandı! Cinsel saldırıya ilişkin yeterli delil mevcut

Raporda; Tuma Çelik'in komisyona gönderdiği yazılı savunmada ve komisyon toplantısında yaptığı sözlü savunmada D.K'nin iddia ettiği; evin mülkiyeti, olay yeri ve zamanı gibi müşteki D.K.'nin beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullandığı ifade edildi.

Raporda; "Bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır" denildi.

Raporda; soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildiğine dikkat çekildi.
Rapor; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na gönderdi.

HAZIRLIK KOMİSYONU'NUN TUMA ÇELİK HAKKINDAKİ RAPORU
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyon; Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. isimli kadına tecavüz ettiğine yönelik iddiaları araştırdı.
AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün bulunduğu 1. hazırlık komisyonu Tuma Çelik hakkındaki raporunu tamamladı.

İŞTE O RAPOR

4 sayfalık rapor özetle şöyle:
" tarafından düzenlenen soruşturma fezlekesinde; Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in 7 Ocak 2019 tarihinde Midyat'da bir evde müşteki D.K'e nitelikli eyleminde bulunduğu ve 'nun 102/2-1 cümle, 102/3-b ve 53/1-2 maddelerinde belirtilen suçları işlediği ve yargılanması gerektiği iddia edilerek yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmektedir..""Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam edebilmek için yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlediği soruşturma fezlekesini, ilgili merciiler aracılığıyla 22 Haziran 2020 tarihinde TBMM Başkanlığı'na göndermiştir."

KOMİSYON; WHATSAPP YAZIŞMALARI, HTS KAYITLARI, ADLİ TIP KURUMU VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE İFADELERİ İNCELEDİ
"1. Hazırlık Komisyonumuz ilk toplantısında, çalışmalarında tam tutanak tutulmasını kararlaştırmış ve dosyayı görüşme yol haritasını da belirleyerek bir sonraki toplantıya kadar üyelerin tüm dosya içeriğinde yer alan; müşteki D.K'in beyanları, müşteki ile şikâyet edilen milletvekili Tuma Çelik'in whatsapp yazışmaları üzerinde yapılan inceleme neticesinde tanzim edilen bilirkişi raporu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından alınan HTS kayıtları, arama ve el koyma işlemleri sonucu olay yerinden elde edilen biyolojik moleküler genetik bulgular üzerinde yapılan DNA incelemelerine dair Adli Tıp raporunu incelenmelerini kararlaştırmıştır.."

D.K.; CİNSEL SALDIRININ, TUMA ÇELİK'İN VERDİĞİ VE KENDİSİNİN DE İÇTİĞİ KAHVEDEN SONRA KAYNAKLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
"Müşteki D.K, beyanında; Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, dernek merkezi olarak kullanıldığını düşündüğü bir evde rızası dışında kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu fiile karşı koyamamasının sebebi olarak milletvekilinin verdiği ve kendisinin de içtiği kahveden kaynaklanabileceğini düşündüğünü, -neden geç şikâyetçi oldunuz sorusu üzerine de- ailesinin bölgede tanınan ve bilinen bir aile olması ve dolayısıyla ailesini korumak amacıyla şikâyette bulunup bulunmamak arasında uzun bir zaman tereddütler yaşadığını, bu nedenle geç şikâyette bulunduğunu söyledi.."

"HDP MARDİN MİLLETVEKİLLERİ EBRU GÜNAY İLE PERO DÜNDAR YARDIMCI OLMADI"
"D.K.; şikâyet etmeden önce konuyu, adı geçen milletvekilinin ev arkadaşı olan Evgil Türker'e ve HDP'ye mensup Mardin Milletvekilleri Ebru Günay ile Pero Dündar'a taşıdığını, milletvekillerinin kendisine yardımcı olmadıklarını, herhangi bir sağlık desteğinde bulunmadıklarını ve farklı kişileri ona yönlendirdiklerini, Tuma Çelik tarafından dedesine karşı tarihi gerçeklerle örtüşmeyen suçlamaların yapıldığını, bu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu, evini, çocuklarını terk etmek zorunda kaldığını, yirmi yedi yıllık aile birliğinin ve evlilik hayatının bittiğini ifade etmiştir.."

ÇELİK: "D.K. İLE ZORLA BİR CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMADIM"
"Tuma Çelik, komisyonumuzun 20 Ağustos 2020 tarihli dördüncü toplantısına bizzat katılarak sözlü savunmasını da yapmış ve Komisyon üyelerinin sorularını cevaplandırmıştır. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, sözlü savunmasında; müşteki D.K. ile hiçbir şekilde zorla bir cinsel ilişki yaşamadığını, (…) bu tacizlerin Ocak 2019 tarihinde başladığını, kendisi ve ailesi için maddi taleplerde bulunduğunu, bu yöndeki tacizlerin artması üzerine telefon ve whatsapp'dan zaman zaman engellediğini, -neden şikâyette bulunmadınız sorusuna- milletvekili olması ve toplumdaki konumu nedeniyle konu hakkında şikâyette bulunamadığı, iddianamedeki suçlamaları tamamen reddettiğini, yasama dokunulmazlığının varlık sebebinin milletvekillerini bu tür iftira ve haksız saldırılara karşı korumak olduğunu ve bu nedenle yasama dokunulmazlığının kaldırılmaması gerektiğini ifade etmiştir.."

"MÜŞTEKİ İLE MİLLETVEKİLİ ARASINDA HUSUMET YOK"
Raporda; şöyle denildi:
"Dosyadaki bilgi ve belgeler ile müşteki ve şikâyet edilen milletvekiline ait beyanlar dikkate alındığında; müşteki ile şikâyet edilen milletvekili arasında olay öncesinde suç isnadını gerektirir nitelikte herhangi bir husumetin bulunmadığı görülmektedir."

"MÜŞTEKİYE RIZASI DIŞINDA MİLLETVEKİLİ NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANMAK SURETİYLE NİTELİKLİ OLARAK CİNSEL SALDIRI.."
"Müşteki D.K.; komisyonumuzda yaptığı açıklamalar ve farklı tarihlerdeki beyanlarının hayatın olağan akışına uygun ve itibar edilebilir nitelikte olması, yine ifadelerinde cinsel saldırı eylemine ilişkin somut olarak; eylem, zaman, yer ve kişi belirtmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen şahsın müştekiye rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğu görülmüştür.."

"MÜŞTEKİ İLE TUMA ÇELİK'İN İFADELERİ UYUMLU"
"Olayın diğer tarafı olarak gösterilen milletvekilinin Komisyon Başkanlığımıza gönderdiği yazılı savunmada ve konuya ilişkin 20 Ağustos 2020 tarihli Komisyon toplantısında yaptığı sözlü savunmada müştekinin iddia ettiği; evin mülkiyeti, olay yeri ve zamanı gibi müştekinin beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullanmıştır.."

"TUMA ÇELİK'İN YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"
"Bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in söz konusu dosya bakımından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine, 24 Ağustos 2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Raporumuz, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sunulmak üzere Başkanlığınıza saygıyla arz olunur."

RAPOR MECLİS'TE OYLANACAK
Hazırlık komisyonunun raporu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek. Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon; Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde bu rapor TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun Ekim'in ilk haftası toplanarak kararını vereceği öğrenildi.

KENAN KIRAN/ SABAH