Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.06.2020 00:27
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 30.06.2020 00:33
ABONE OL

sapkınlığına bir tepki de 'ndan!

'ndan sözde 'onur haftası yürüyüşü'yle gündeme gelen eşcinsel sapkınlık olan 'ye geldi. Açıklamada, " LGBTQ+ hareketi ve beraberinde getirdiği her türlü sapkın sözde kimliğin nezdinde kabul görmeyeceğini, özellikle ‘Onur(!) Haftası’ kisvesiyle karşımıza çıkarılan bu onursuzluğu sorumluluk ve etkinlik alanımız gereği ifşa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

LGBT sapkınlığına bir tepki daha!

'ndan sözde 'onur haftası yürüyüşü'yle gündeme gelen eşcinsel sapkınlık olan 'ye geldi.

Federasyonun Yönetim Kurulu internet sitesinden şu açıklamaya yer verdi:

"İZCİLERİMİZİN VE GENÇLERİMİZİN ONURUNA KASTEDEN LGBTQ+ SALDIRGANLIĞINA KARŞI YETKİLİLERİ UYARIYORUZ!"
İzcilik, uluslararası bir spor ve ahlâk disiplinidir. Allah'a inanan, vatanına ve doğaya karşı vazifelerini bilen, bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst bir gençlik yetiştirme idealini haizdir.

"İZCİLİK DİSİPLİNİ'NİN ANA HEDEFLERİNDENDİR"
Türkiye İzcilik Federasyonumuz () da bu amaçlarla 100 seneyi aşkın bir süredir bu toprakların gençlerinin Allah'a inanan, vatanına ve doğaya karşı vazifelerini bilen, bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst bir gençlik olması için faaliyet göstermektedir. Sinemizde barındırdığımız izciler Allah'a, vatana, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadakati, şeref, onur ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutan önder ve öncü gençlerden oluşur.

Vatanına ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeyi her şeyin üzerinde tutan değerler sistemini türe edinen TİF, varlık gayesini, köksüz ve değer yargılarından yoksun gençlere umut ve gelecek inşasından almakta ve bu uğurda kulüplerimizle cansiperane çalışmaktadır.

TİF olarak bizler, bu ideal ve saiklerle Türk izcilerimizin sağlık, ahlâk, spor, değer yargıları ve genel gelişimlerine zarar verebilecek her türlü gelişmeyi takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktayız.

Bu kapsamda, son dönemde küresel bir saldırganlıkla gençlerimizin sağlık, ahlâk, bedensel bütünlük ve değerlerini çökertmeye yönelik projeleri, izcilerimizin tarafımıza iletmesiyle yakından takip etmeye başladık. Bu saldırgan, hatta faşizme varan LGBTQ+ dili ve tavrına karşı izcilerimizi ve Türk gençliğini muhafaza etmek de İzcilik Disiplini'nin ana hedeflerindendir.

ONURSUZLUĞU İFŞA EDİYORUZ
Kimliklerini yalnızca cinsel arzuları üzerinden tanımlayan, Türk toplumunca on binlerce senedir kabul görmüş ahlâk, örf ve değerleri çiğneyen, devletin bir gence yüklemek istediği müspet kimlikleri reddeden, bu reddiyeyi de faşist bir dil ve tutumla gerçekleştiren, kendileri gibi düşünmeyenleri ayrıştıran ve ötekileştiren LGBTQ+ hareketi, genel anlamda İzcilik türesiyle ve biz TİF'in kuruluş türeleriyle çatışan amaçlar gütmektedir.

Anayasamızın 'Gençlerin Korunması' başlıklı 58 maddesinde; 'Devlet, … gençlerin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır' hükmünü âmirdir. TİF de AY'nın bu âmir hükmü çerçevesinde İzcilerini ve Türk gençliğini korumak, iyiyi, kötüyü, çirkini ayırdetmelerine yardımcı olmak için çaba göstermektedir.

İnsan olmaktan kaynaklı doğuştan sahip olunan evrensel haklarda tüm insanlık hemfikirken, sözde 'özgürlük' adı altında büyük bir tahakküm ve illegal bir tutumla başta gençleri, sonra STK'lardan şirketlere, belediyelerden hükümetlere tüm toplumu kendi sapkın fikirlerini kabule zorlayan bu onursuzluğu ifşâ ediyoruz.

Gençliğin anlam ve değer dünyasını yıkma, gençliği kendi sapkın kimlikleri üzerinden tanımlama, gençliğin davranma, düşünme hürriyeti ile cinsel ve fiziksel bütünlüğünü kaybettirme girişimlerine karşı olduğumuzu söylemek, bir mecburiyet halini almıştır.

Sinemizde barındırdığımız ve dahası bir parçası olduğumuz İzciliğin salt bir spor dalı olamayacağı, büyük bir anlam ve değer dünyasının hakiki taşıyıcısı olduğu gerçeğini hatırlatarak, LGBTQ+ hareketi ve beraberinde getirdiği her türlü sapkın sözde kimliğin TİF nezdinde kabul görmeyeceğini, özellikle 'Onur(!) Haftası' kisvesiyle karşımıza çıkarılan bu onursuzluğu sorumluluk ve etkinlik alanımız gereği ifşâ etmek için bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma zarûretimiz hâsıl olmuştur.

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU