Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.03.2019 10:16
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 11.03.2019 16:47
ABONE OL

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı içinde yerleri yok!

, etik ilkelere ilişkin bilgileri içerisinde barındıran "Türk Yargı Etiği Bildirgesini" kamuoyuyla paylaştı. Gül, "Aklı ve muhakemeyi değersizleştirenlerin ne hale düştüğünü hep birlikte gördük. FETÖ’nün kurşun askerleri yargıya zarar verdiler; hak ve adalet duygularını incittiler ama sonuçta onlar kaybettiler" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda düzenlenen toplantıda Türk Yargı Etiği Bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede Türk Yargı sistemi içerisinde etik ilkelerin çerçevesi çizildi. Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra, hakim ve savcılar da toplantıda yer aldı.

BİLDİRGE HAKİM VE SAVCILARIN AKTİF KATKISI İLE HAZIRLANDI
Adalet Bakanı Gül bildirgenin detaylarına ilişkin, "Yargısal adaletin kurumsal imkanlarını kurmak ve korumak hukuk devletinin gereğidir. Hak arama yollarını, ayrımsız bütün vatandaşlarımız için açık ve işler tutmak temel hassasiyetimizdir. Yargı sistemini insanımıza hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmak zorundayız. Hak taleplerine süratle ve adaletle yanıt vermek durumundayız" dedi.
Yargı sistemi içerisinde temel kanunların büyük ölçüde yenilendiği bilgisini veren Gül, "Bildirgeye yansıyan ilkelerin yaşayan değerler olduğu gerçeğidir. Yeni bir keşif söz konusu değildir.Yapılan, mesleğin yazılı olan veya olmayan davranış kurallarını bütünlük içinde bir araya getirmektir. İkinci nokta, bu bildirgenin yaklaşık üç yıl süren bir hazırlık sürecinden geçerek, bizzat meslekten hakim ve savcılarımızın aktif katkısıyla hazırlanmış olmasıdır" diye konuştu

EN BAŞTA BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK
Bildirgenin, yargı mensuplarımızın Türk milletine bir sözü olduğu vurgusunu yapan Gül, "Bildirge en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine; hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne; insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine; saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor" şeklinde konuştu.

"FETÖ'NÜN KURŞUN ASKERİ YARGIYA ZARAR VERDİ"
Adalet, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddetmek gerektiğini sözlerine ekleyen Gül, "Aklı ve muhakemeyi değersizleştirenlerin ne hale düştüğünü hep birlikte gördük. FETÖ'nün kurşun askerleri yargıya zarar verdiler; hak ve adalet duygularını incittiler ama sonuçta onlar kaybettiler. Hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenler, cübbesini örgüt rütbesini gizlemek için araç haline getirenler büyük hüsran yaşadılar. Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin Türk yargısı içinde yeri yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır" sözlerine yer verdi.

"ADLİYENİN KAPISI ADALETİN KAPISIDIR"
"Bildirgede yer alan ifadeyle, yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız ve tarafsız olmak kadar bağımsız ve tarafsız görünmek de önemlidir" diyen Gül şu ifadeleri kullandı:

"Bildirge, ehliyet ve liyakat vurgusuyla yargı mensuplarına mesleki yetkinliklerini geliştirmelerinin önemini de hatırlatıyor. Adliyenin kapısı, adaletin kapısıdır. Bu kapıya gelen herkes, hakkına erişeceğini bilmelidir. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muamele görmelidir. Ve bu kapıdan ayrılan her vatandaşımız, evine asgari bir memnuniyetle dönmelidir. İşte bu bildirge, herkesin insan onuruna yaraşır şekilde, nezaketle muamele görme hakkına da işaret etmektedir. Yargının temel fonksiyonu, ihtilafların çözümündeki hakemliğidir. Yargı kararları tartışmaları bitirir. Yeni tartışmaları alevlendirmemelidir" görüşüne yer verdi.

"YARGI MENSUPLARI DAHA YÜKSEK STANDARTLARI VAAT EDİYORLAR"
Milletle sağlam iletişim köprüleri kurmanın hayati önemine dikkat çeken Bakan Gül, "İşte bu bildirge, adil bir yargılamanın gerekleriyle toplumun bilgilendirilmesi ihtiyacı arasında makul bir denge kurma zorunluluğuna da işaret ediyor. Bu bildirge, yargı mensubunun dikkatini keskin tutması, mesleğinde özenli davranmasını, sosyal hayatında da itibarına gölge düşürebilecek söz ve davranışlardan kaçınmasının önemini vurgulamaktadır. Bildirgede de yer aldığı gibi hakim ve savcılarımız, toplumun kendilerinden yargı hizmetinin kaliteli sunulmasının yanında erdemli olmalarını da beklediğinin bilincindedirler. Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk Milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartları vaat ediyorlar. İlk derece mahkemelerindeki hakim ve savcılarımız; istinaf mahkemelerindeki başkan, üye ve savcılarımız ile yüksek mahkemelerdeki savcılar ve tetkik hakimlerimiz bu bildirgeyi içtenlikle benimsiyor. Yargının evrensel etik kurallarını oluşturan; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük ile ehliyet ve liyakat ilkelerinin meslek hayatlarında kendilerine kılavuzluk edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.