Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.05.2018 01:53
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 08.05.2018 01:58
ABONE OL

şartsız alımı yapıyor! şartları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (), kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı branşlarda şartsız sözleşmeli alımı yapıyor. şartları nelerdir? İşte detaylar...

ÖSYM KPSS şartsız personel alımı yapıyor!
Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre bünyesine Matematik, Matematik Öğretmenliği pozisyonunda 1 kişi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik pozisyonunda 1 kişi olmak üzere toplamda 2 kişi alacak. Söz konusu ilana yapmak için bazı şartları karşılamak gerekmektedir. Buna göre en önemlisi adaylarda B seviyesinde İngilizce şartı aranmaktadır. Peki şartlar nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

- Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.

- Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. d) Başkanlığımız Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?
- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 2 edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilişiği bulunmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için).

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar için başvuru süreci 7 Mayıs itibari ile başlamış olup en geç 21 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvurular, ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gereklidir.