Yeni Zelanda'da katliam yapan terörist Brenton Tarrant'ın tarihi kodları!

Yeni Zelanda'da camide katliam yaparak 50 kişiyi şehit eden aşırı ağcı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeğin şifreleri çözülmüştü. Tarrant, Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak eylemini meşrulaştırmak istedi. Prof. Dr. Erhan Afyoncu katliam yapan teröristin tarihi kodlarını yazdı...

Yeni Zelanda'da yapılan katliam Batı'da uzun süreden beri körüklenen göçmen nefreti ve düşmanlığının sonucu olan ırkçı bir saldırıdır.

Brenton Tarrant, tarih boyunca Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile günümüzde terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak kendini de o listeye dahil edip, eylemini meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Manyak katilin listesindeki isimlere ve olaylara bakıldığında çoğunun asırlarca İslam'ın bayraktarlığını yapan Türkler'le ilgili olduğu görülür. Bu kadar tarihi bilgi akademik destek ve örgütsel bir yapı olmadan kolay kolay bir araya getirilemez. Katil her milletin tarihindeki önemli devlet adamı veya komutanı o dilde zikretmiştir.

Örneğin, Vizigot Pelayo'yu İspanyolca'da yazıldığı gibi değil Batı İber dili Asturyasca'daki telaffuzu olan Pelayu şeklinde yazmıştır.

Sarıkamış Ermenice, Gürcü krallarını Gürcüce, Macarları Macarca, Sırpları Sırpça, Rusları Rusça, Bulgarları Bulgarca kendi alfabeleriyle yazmayı tercih etmiş. Bu yazımlarda Wikipedia'yı kullanmış olabilir.

Silahlardaki isim ve terimleri aşağıya listeledik:

Astruriaslı Pelayu/Pelayo (685-737): 711'de Emeviler'in İspanya'yı fethetmesi üzerine 718'de Müslümanlara karşı direnebilmek için Astrurias Krallığı'nı kuran Vizigot asilzade. Reconquista'yı başlatmıştır.

DİĞER GALERİLER