Bugünkü
Takvim

Muğla Büyükşehir Belediyesi en az KPSS 50 puan ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

Gündemde binlerce kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi en az KPSS 50 puan ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak haberinden sonra detayları merak ederek gündemde sıklıkla araştırır oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 171 memur alımı yapacağını duyurarak başvuru tarihlerini açıklamış ve heyecanı arttırmıştı. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte başvuru şartları…

Gündemde binlerce kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi en az KPSS 50 puan ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak haberinden sonra detayları merak ederek gündemde sıklıkla araştırır oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 171 memur alımı yapacağını duyurarak başvuru tarihlerini açıklamış ve heyecanı arttırmıştı. Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alımı başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte başvuru şartları…

Muğla Büyükşehir Belediyesi açıktan atama yoluyla memur alımı yapacağını duyurdu ve gündemde büyük etki yarattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilan yayınladı ve 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacağını duyurdu. KPSS'de en az 50 puan alan kişilerin de başvuru yapabileceği bu haber sevindirdi. Başvuruların alınacağı tarih ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. İşte Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alımı şartları…

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24 Mayıs 2021 tarihinden 27 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar, istenen belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,