İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 95. yıl geçti. Peki Lozan Barış Antlaşması'nın maddeleri, alınan kararları nelerdir? Lozan Antlaşması'nın önemi nedir? Lozan Antlaşması'nın sonuçları nelerdir? İşte tüm gerçekler...

Konferansın Yapıldığı Yer:
İsviçre'nin Lozan şehri

Temsilcimiz:
İsmet İnönü'dür. Rauf Orbay, Mondros'u imzaladığından Lozan'a gitmek ve böylece bu eksikliğini telafi etmek istiyordu. Fakat İsmet Paşa'nın Mudanya'daki başarısından dolayı konferansa gönderilmesi kararlaştırıldı.

Konferansa Katılan Devletler:
Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya katıldı. Sadece Boğazlarla ilgili konularda Rusya ve Bulgaristan katıldı. ABD, görüşmelere katılmayıp sadece gözlemci gönderdi. Ticaret ve iskân konularında Belçika ve Portekiz katıldı.


İşte Lozan'da alınan kararlar ve maddeler...

İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

Türkiye-Suriye Sınırı

Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'nda çizilen sınırlar kabul edilmiştir.

İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

Irak Sınırı

Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türkiye Hükûmeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı.

İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

Türk-Yunan Sınırı

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi.

İşte Lozan Antlaşması'nın gerçekleri...

Türkiye-İran Sınırı

Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre belirlenmiştir.

DİĞER GALERİLER