Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Türkiye'ye ekonomiden diplomasiye, sosyal yaşamdan adalete kadar her alanda çağ atlatacak yeni hükümet sistemini omuzlayacak güçlü bir teşkilat yapısı kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Devlet Başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Erdoğan, Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek.

Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Cumhurbaşkanı'na doğrudan bağlı çalışacak 9 kurulda 1 başkan ve 3'er de üye olacak.
Yeni sistemin teşkilat yapısı, işleyişi, kurulların görevleri, kamuda kadro ve pozisyonlar, üst kademe yöneticilere ilişkin 3 ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Kararnamelerdeki önemli başlıklar şöyle:

Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Devlet Başkanı sıfatı:
Yürütme yetkisi devletin başı Cumhurbaşkanı'na ait olacak. 'Devlet Başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilecek. Ancak devrettiği yetkiyi gerek gördüğünde kendisi de doğrudan kullanabilecek.

Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Özel temsilci yetkisi:
Cumhurbaşkanı; özel bilgi, uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda özel temsilci görevlendirebilecek. Bu şekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi süresince devam edecek.
Giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Güçlü yönetim güçlü Türkiye

Merkez teşkilat kadroları:
Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilat kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
Cumhurbaşkanı verdiği görevleri yapmak üzere başdanışman, danışman atayabilecek. Teşkilatta kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel, sözleşmeli personel görev yapacak.

DİĞER GALERİLER