Vav TV İzle

Ziraat Bankası duyurdu! Binlerce lira alabilirsiniz! 30 yaşından gün almamış herkes başvurabilir

Ziraat Bankası 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olanlar amacıyla mühim bir duyuruda bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan duyuruda, gençlerin tarıma olan dikkatini arttırmak, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi amacıyla başvurular kabul ediliyor. Bütün eğitim ve eğitim gereçleri ile alakalı masraflar Ziraat Bankası doğrultusundan karşılanıyor. Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir.

Ziraat Bankası Adana, Antalya, Bursa ve İzmir illeri amacıyla 'Genç Çiftçi Akademisi'ne alım yapıyor. Ücretsiz olarak verdiği eğitimlerden en az lise mezunları faydalanabiliyor. Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonrasında yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, uygulaması başarı ile tamamlamaları durumunda Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabilecek. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde tespit edilen ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri doğrultusundan verilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye'de yerleşik olmak

18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

Asgari lise mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak

Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

Başvurularda Kimlere Öncelik Verilecek?

Kadın çiftçiler/çiftçi adayları

Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları

Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

Eğitim Süreci Nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.