Yeni işçiye 9 bin 420 lira teşvik! İşçiye destek ne kadar? Kimler yararlanacak?

Hükümet 2019 yılı ile birlikte ilave istihdam için çok önemli teşvikleri gündeme aldı. Buna göre yeni işçinin üç ay boyunca primiyle birlikte maaşı da devletten olacak. Prim teşviki ise 12 ay sürecek. 3 aylık ödeme 9 bin lirayı, toplam teşvik işçi başına 20 bin lirayı bulacak. Peki destekten kimler yaralanabilir? Hangi firmalara teşvik veriliyor? Destek süresi nasıl belirleniyor? Toplam destek ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için yazdı! İşte detaylar...

İlave istihdama yönelik teşvikler ile yeni işçilerin maaşını da vergi ve primlerini de devlet ödeyecek. Bu konuyla ilgili detaylar SGK'nın çıkarttığı iki genelgeyle daha da netleşti. 2019/7 ve 2019/8 numaralı genelgeler hem ücret teşviki hem de asgari ücret desteğinin nasıl uygulanacağını anlatıyor. 1 Şubat ile 30 Nisan arasında işe alınan yeni işçilerin tüm ücret ve primlerini devlet karşılayacak. Genelgeye göre kafalardaki soruları tekrar cevaplamaya çalışalım.

Destekten kimler yararlanabilir?

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortasının olmaması. İsteğe bağlı sigorta ise kapsamın dışında tutuluyor.

Hangi firmalara teşvik veriliyor?

a) Özel sektör işvereni olması, b) 2018 yılındaki işçi sayısına ilave yeni bir işçi alınması c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

Destek süresi nasıl belirleniyor?

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alman sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacak.

– 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

– 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

– 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecek.

Örnek: 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, ücret ve prim desteğinden yararlanılan üç (3) aylık süreye ilave olarak, kalan on beş (15) aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecek

Ücret ve prim desteği ne kadar olacak?

Ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Bu durumda aylık destek net asgari ücret kadar 2.020,80 TL olacak.

Örnek: 11/2/2019 tarihinde işe alman sigortalı için, 2019/Şubat ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL Tik tutar kadar ücret desteğinden yararlanılacak.

DİĞER GALERİLER