Babaya doğum izni ve süt parası! Babaların çalışma hayatındaki hakları nelerdir?

Çalışma hayatında anne olmak kadar baba olmak da önemli avantajlar getiriyor. Yarım gün çalışmadan özel izinlere, erken emeklilikten doğum parasına kadar babaların önemli hakları var. Babalık ile ilgili son yapılan düzenlemelerle yeni haklar getirildi... Peki babalar hangi izinleri kullanabilir? Babaların çalışma hayatındaki hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem çalışan babaların merak ettiği tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...

Bugün Babalar Günü. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Çalışma hayatında erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığımızda kadınlara göre daha az imkanları bulunuyor.

Babalık ile ilgili son yapılan düzenlemelerle yeni haklar getirildi...

YARIM GÜN İŞ
● Anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor. Hem memurlarda hem de özel sektör çalışanlarında uygulanacak yarı zamanlı çalışma hakkını babalar ve evlat edinenler de kullanabilecek.
● Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Yönetmelik ile birlikte sistem devreye girecek.
● Bir çocuğu, eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de bu haktan yararlanabilecek.

EVLAT EDİNMEK DE YETERLİ
● Özel sektör çalışanları için çıkartılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor.

● 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor. Ayrıca bu iznin bitiminden sonra istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin de veriliyor.
● 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, sonraki çocuklarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresi 45 saatin yarısı kadar, 22.5 saat ücretsiz izin veriliyor.

DİĞER GALERİLER