Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.09.2020 08:48
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 29.09.2020 08:48
ABONE OL

Zabıta memuru-memur-teknisyen-itfaiye eri 4.500 TL maaşla belediyelere nedir?

ile Büyükşehir Belediye Başkanlıkları bünyesine kadın erkek adaylar arasından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Bu bağlamda belediyelere 4.500 TL maaşla kadrolu zabıta memuru-memur-teknisyen-itfaiye eri alımları yakından takip ediliyor. Belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından 4.500 TL maaşla memur, itfaiye eri, zabıta memuru, teknisyen ve kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

4.500 TL maaşla  zabıta memuru-memur-teknisyen-itfaiye eri alımı...

Sakarya ile Kağıthane Belediyesi yeni memur alım ilanları yayınlanmış durumda. Belediye Başkanlıkları bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımı yapılacak. KPSS puan şartı ile yapılan belediye memuru alımında başvuru bilgileri haberimizde. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan kamu personeli alımında başvurular başlıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de


BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İki ilana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

GÜNCEL İTFAİYE VE ZABITA ALIM İLANLARI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak 2020

Belediyede memur olmak için başvurulan yollardan bir tanesi sözleşmeli personel olmaktır. Sözleşmeli olarak çalışmak istediğiniz belediyeye başvurular şahsen belediye binasına bırakacağınız CV'niz gibi belediyenin internet sitesinden de yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru belediyenin insan kaynaklarında değerlendirmeye alınarak kişinin bilgilerine göre olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanır. Başvurularda dikkat edilmesi gerek konulardan bir tanesi ise başvurduğunuz bölümün sizin istediğiniz pozisyonlarda olması ve alımı yapılacak bölümün istenilen özelliklerini taşımanızdır. Başvurusu olumlu geçen kişi/kişiler belediyede çalışmaya hak kazanmış olurlar. Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişi herhangi bir sınava tabii tutulmaz. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakattan geçtiğiniz zaman işe başlamış olursunuz.


Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Olarak Çalışabilir?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgi şu şekildedir; "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."

Belediyelerde Bulunan Bölümler 2020

Belediyelerde memur olmak için iki farklı yol vardır. Sözleşmeli ya da kadrolu memur alımlarından önce hangi bölümler sizlere uygun hangi bölümlerde boş kontenjan vardır bunlarda önemlidir. Sınavla veya sözleşmeli alım yapılan bölümler ise;

Zabıta
Mimar
Teknisyen
Tekniker
Mühendis
Hesap Uzmanı
Muhasebe Personeli
İnsan Kaynakları Personeli
Evrak Memuru
Odacı
Bölüm Şefi
Daire Başkanı
Özel Kalem
Şube Müdürü