Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.05.2020 Gazete
ABONE OL

Etiket kazığına 500 bin lira ceza

Stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu göreve başlıyor. Fırsatçılara 10 bin ile 500 bin lira arasında ceza kesilecek.Coronavirüs
salgını gibi süreçlerde, olağanüstü durum, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil hallerde fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başlıyor. 13 üyeli kurulda; Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi, Adalet, Tarım bakanlıkları, TOBB, TESK ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak.
SAVUNMA İSTENECEK
Kurul; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak, denetim ve incelemeleri yapacak.Yapılan denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak. Fahiş fiyat artışında bulunanlara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.ŞİKAYET NASIL YAPILACAK?
Uygulamalara ilişkin şikayet başvurusu, dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığı ya da il müdürlüğüne yapılacak.Şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle, mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilecek. Kurul kararları Ticaret Bakanlığı'nca uygulanacak.17 Nisan'dan önceki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başvuruları Reklam Kurulu, sonrakileri Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu sonuçlandıracak.