Aidata faiz işletilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2020 Güncelleme 10 Mart 2020, 07:05
Aidata faiz işletilir mi?
Aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir?
Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar. Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.

Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var bulunuyor mu?
Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği, suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebileceklerdir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL