Bugünkü
Takvim

Milli Eğitim'de yeni dönem başlıyor!

Milli Eğitim'de yeni bir dönem başlatan kararname yürürlüğe girdi...

  • Eğitim
  • 14.09.2011 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.09.2011 20:22
ABONE OL
Milli Eğitim'de yeni dönem başlıyor!
nı () yeniden yapılandıran ''Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, MEB'in görevleri, hizmet birimleri ve personelinin atamalarına ilişkin hükümler içeriyor. Kararnamenin, Bakanlığın görevlerini düzenleyen maddesine göre, MEB, okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programları tasarlayacak, uygulayacak, güncelleyecek ve öğretmenlerle öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürüterek, denetleyecek.

Kararnamede, Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Milli Eğitim Bakanı'nın, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakan'a karşı sorumlu olduğu belirtiliyor. Daha önceki yasal düzenlemeye göre, Bakanlığın 7 olan müsteşar yardımcısı sayısı 5'e indiriliyor. Kanun hükmünde kararnameyle Bakanlığın birimlerine ilişkin yeni düzenleme de yapıldı.

Buna göre, birimler ''Hizmet Birimleri'' adı altında toplandı. ''Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'' ile ''İlköğretim Genel Müdürlüğü'' birleştirilerek ''Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'' adını aldı. Mesleki eğitimle ilgili genel müdürlüklerin de ''Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'' olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Düzenlemeyle zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek üzere ''Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'' oluşturuldu.

''Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü''nün adı ''Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'', ''Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü''nün adı ise ''Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'' olarak değiştirildi. Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere plan ve programlar oluşturarak rehberlik etmek, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek üzere ''Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'' kuruldu.

Başkanlık, Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapacak. ''İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'' adıyla oluşturulan hizmet birimi de Bakanlığın insan gücü politikası ve planlamasıyla insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacak.

Genel Müdürlük, Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütürken, öğretmenler dışındaki personel için de eğitim planı hazırlayarak uygulanmasını sağlayacak. ''Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'' ise ilgili kanun çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütecek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapacak veya yaptıracak. Birimin görevleri arasında ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleriyle basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek de yer alıyor.

Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek ve kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek üzere ''Bilgi İşlem Grup Başkanlığı'' oluşturuldu. Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarıyla ilgili teknik çalışmaları da başkanlık yürütecek.

''İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı'' ise okul ve kurum binaları dahil taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini, bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını, kamulaştırma işlerini yürütmek ve Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamakla görevli olacak. ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'', ''Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'', ''Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'', ''Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'', ''Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'', ''Strateji Geliştirme Başkanlığı'', ''Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'' ve ''Özel Kalem Müdürlüğü'' de Bakanlığın diğer hizmet birimleri olarak sıralandı.

MÜSTEŞAR SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRILABİLECEK


Kararnamenin, ''Sözleşmeli personel ve ek ödeme'' başlıklı maddesine göre, Bakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Milli Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personele, kararnamenin ekindeki cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Bakanın onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenecek.

ATAMALAR

Kararnamedeki atamalarla ilişkin düzenlemeye göre de öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılacak. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenecek. İl milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılacak. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Okul ve kurum müdürleri, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanacak. Öte yandan kararnameyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda yer alan ''İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları'' ibaresi ''Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları'' şeklinde değiştirildi.

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.