Tarihi 21 Ağustos 2016

Gördüler...(!)

Çağrı gelir gelmez sokaklara çıktık,
tanklara tırmandık, önlerine yattık,
vızıldayan kurşunların üstüne üstüne
gittik, tekbirler getirdik, dünyada ilk
kez halkın bizzat darbeyi önlemesinin
nasıl başarabileceğinin örneğini ortaya
koyduk, ansiklopedilere yazdırıp tarih
sayfalarına kazıdık…

Hemen ardından;

Nöbet tuttuk meydanlarda...
Elimizde bayraklarla!
...
Milletçe tek yürek olup kenetlendik...
Hem çıkacak her sese kulak kesildik,
hem darbe girişiminden kurtulmayı,
belayı defetmeyi kutladık günlerce!

Buraya kadar tamam...
Pek güzel, gurur verici, sevindirici...
...
Şimdi de, 'ya darbe girişimi sonuca
yaklaşsaydı ne olurdu'
şeklinde bir
soru üzerinde varsayım üretmenin tam
zamanıdır...
...
16 Temmuz;
Devletin en üst kademesi tüm aile
efradıyla birlikte... (elim varmaz
yazmaya!)
Ayrıca, darbe karşıtı komutanlar ardı
ardına tutuklanacaktı...
...
Bu arada ordunun farklı kanatları
arasında şiddetli çarpışmalar karada ve
havada sürecekti...
Şehir semalarında birbirlerine füzelerle
saldıran jetlerin manevralarını, yıkılan
binaların görüntülerini izleyen toplum
kahrolacaktı!
Aynı model tanklar caddelerde
birbirlerine ateş açacak, oluk oluk akan
kan asfaltları bordoya bulayacaktı...
...
17 Temmuz;
ABD açıklaması fazla gecikmezdi!
'Askeri yönetimi tanımakla
birlikte, demokrasiye de biran
önce geçileceğine inanmaktayız!'...
...

18 Temmuz;
PKK Güneydoğuda katliam başlatacak,
PYD takviyesiyle valilikleri, tüm resmi
binaları işgal edecek, artık bu bölgelerin
kendi kontrolleri altında olduğunu
açıklayacaktı...
Pek çok Avrupa ülkesi de buna destek
mesajını fazla beklemeden yayınlardı
kuşkusuz!
...
19 Temmuz;
İsim zikretmeyelim, pekala bilirsiniz;
Ağrı'da, Van'da iddiası olan kimler?
İzmir'de, tüm Ege'de gözü olan kimler?
Güney sınırlarımız ve ötesinde yeniden
dizayn planları imal edenler kimler?
Şehr-i İstanbul'u hayallerinden bir türlü
silmeyenler hangi iri devletler?
...
İşte bunlar, barış ve ülke huzurunu
sağlamak bahanesiyle gemilerini, uçak
filolarını, kara birliklerini çoktan hazır
hâle getirip harekete geçirmiş olurlardı!
Türkiye'nin üstüne çullanırlardı...
...
Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu'da kim
nereyi işgal etmişse, üç aşağı-beş yukarı
aynı tablo karşımıza yine çıkardı!
...
93 yıl sonra günümüzde...
Ve 3-4 gün içerisinde...
Kendi ülkemizde esir konumuna tekrar
düşerdik!
Ne Cumhuriyet kalırdı ortada...
Ne özgürlük, ne ezan-ı Muhammedî...
...
Bunu gerçekleştirmeye çalıştı darbeci
hainler ve bunun için de batıdan uzun
yıllar boyunca plan-istihbarat-koruma
desteği, muazzam maddi katkı aldılar!
...
Ama neticede topu birden, görmeleri
lâzım geleni de gördüler...
...
Gördüler...(!)
...
Elbet, daha görecekleri epey şey var!