Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.03.2020 00:00
  •  - 
  • Son Güncelleme:
  •  
  • 31.03.2020 00:00
ABONE OL

ne demek, anlamı nedir? Nasuh tövbesi ne zaman ve nasıl yapılır?

ne demek, anlamı nedir sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. Ciddi ve yürekten bir tövbede bulunmak olan nasuh tövbesinde, kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Peki, Nasuh tövbesi ne zaman ve nasıl yapılır?

Nasuh tövbesi ne demek? Anlamı nedir?

Nasuh tövbesi nedir, ne demek soruları hakkında araştırmalar yoğunluk gösteriyor. Cenab-ı Hak, tövbe imkânını da ihsan ederek, kullarına rahmetinin genişliğini göstermektedir. Nasuh tövbesi içten ve yapılan Kur'anî bir tövbedir. Nasuh kelimesi de sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah'ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir. Zira tövbe, Hz. Adem'le başlamış, nefis ve şeytana karşı kulluğun bir göstergesi olarak kıyamete kadar da devam edecektir. Nasuh kelimesi de sözlükte "en halis, en safi ve en içten" anlamına gelir.

Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir. Ayrıca tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak anlamlarını da taşımaktadır. Nitekim kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenebilmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de: "Ey iman edenler! Tövbe-i nasuh, ile Allah'a tövbe edin (dönün)." (Tahrim, 8) buyurmaktadır. Demek ki her insan mutlaka hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı ise hemen tövbeye koşanlardır. (Bkz. Tirmizi, Kıyame, 49)

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah'a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur'an'da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra Kifl gibi hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17)

Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen Ebu Lübabe gibi kişilerin gösterdiği samimiyettir. Nasuh tövbe, Tebük seferine katılamayan Ka'b b. Malik ve arkadaşlarının günlerce gözyaşı dökerek kovulan kapıdan gitmeyerek gösterdikleri sadakattır. Nasuh tövbesi, Vahşi'nin Müslüman olmasına rağmen üzüntüden dışarı çıkamaması, kötüye kullandığı kılıcını sanki yalancı peygamber olarak ortaya çıkacak Müseylimetü'l-Kezzab için saklaması ve yerli yerinde kullanması sevincidir.