Takvim

Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.05.2019 Gazete
ABONE OL

Hukuki yardım alın

Hukuki yardım alın

Eşim evi terk etti. 1 yıl sonra yani geçtiğimiz ay ben de yeni bir ilişkiye başladım. Şimdi eşim benim onu aldattığımı öne sürerek mahkemede yüksek miktarda tazminat istedi. Ne bu parayı ödeyebilirim ne de yeni ilişkime kıyabilirim. Duruşmada size yazdıklarımı anlattım ama hakim, "Evladım, boşanana kadar niye beklemedin" dedi. Aynı anda eşim de "Hakim bey, eşimle kendime bir şans daha vermek istiyorum" deyince, salon karıştı. Evi terk eden o, yeniden barışmak veya para isteyen de o. Dava ertelendi. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı?

'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir. Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır. Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır. Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir. Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir. Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.SADAKATSİZLİĞE MANEVİ TAZMİNAT

8 yıllık kocamın beni aldattığını öğrendim. Boşanma davası açtım ve ilk celsede boşandık. Ancak beni aldattığı kişinin, yakın arkadaşım olduğu ortaya çıktı. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Hem yıllarca arkadaşım diye her sırrımı paylaştığım kişi ve eski kocamın bu yaptıklarının yanlarına kâr kalmasını istemiyorum. Dava açarsam, onlara bir maddi zarar verebilir miyim?
Türk Medeni Kanunu 174. Madde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" şeklindedir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep etmediyseniz veya bu taleplerinizden feragat etmediyseniz, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Yine aldatan 3. kişi konumunda olan arkadaşınıza da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/1334 Esas, 2017/545 Karar nolu 22/3/2017 tarihli "Davalı kadın da, evli olduğunu bilerek davacının eşiyle gayrı resmi ilişkiye girmek ve ondan çocuk sahibi olmak suretiyle, gerek yasalarca gerek örf ve adet hukukunca korunmayan haksız bir davranış içine girmiştir. Bu davranış da açıkça haksız eylem niteliğindedir. Eş söyleyişle, esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" şeklindeki kararı gereği manevi tazminat davası açabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL,

hukuk@takvim.com.tr