KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:06
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:06

T.C.

KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/225 Esas

Davacı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince;

Aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Halk Bankası Kars Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :

KARS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Kars ili Merkez ilçesi Kaleiçi Mah.1879 ada 1 parsel ( eski 90 ada 1 parsel) sayılı taşınmaz , Malikler: YUSUF İNAN , YUSUF ÖKMEN

DURUŞMA GÜNÜ: 18/01/2024SAAT: 11:15

Basın No: ILN01940392

#ilan.gov.tr