Takvim

Bugünkü
Takvim
 • Memurlar
 • 07.04.2021 08:31
 •  - 
 • Son Güncelleme:
 •  
 • 07.04.2021 08:31
ABONE OL

- Ulaştırma Bakanlığı'na en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları!

'na en az ilkokul mezunlarından 55 temizlik görevlisi, en az önlisans mezunlarından 75 koruma ve güvenlik görevlisi alınacağı ilan edildi. Alım yapılacak il ve ilçelere göre dağılımın da yer aldığı resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu. İşte Ulaştırma Bakanlığı'na en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları....

Ulaştırma Bakanlığı'na en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı...

Ulaştırma Bakanlığı'na en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için detaylar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuracak adayların 30 yaşını bitirmemiş olması şartını, en az 2 yıllık önlisans mezunu olması , özel güvenlik kartına sahip olması (silahlı) , erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm şartlarını yerine getiriyor olması gerektiği kaydedildi. Alım yapılacak il ve ilçelere göre dağılımın da yer aldığı resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ile kontenjan dağılımı sayfamızda yer alıyor. Başvurular İŞKUR internet üzerinden 9 Nisan'a kadar devam edecek.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,

6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

   ÖZEL ŞARTLAR

   1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

   2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

   3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.

   4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

   5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

   6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

   7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

   8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

   KONTENJAN DAĞILIMI PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYIN