Hz.Peygamber’in aile hayatı nasıldı? İşte Allah'ın elçisinin hayatı...

Peygamber Efendimizin aile hayatı, bütün insanlar için eşsiz bir örnektir. Nitekim Hz.Muhammed'in uyguladığı ilke ve prensipler, günümüzde de geçerliliğini koruyor ve koruyacak. Hz. Peygamber, örnek bir aile reisi idi. O, hanımına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da çok şefkatli bir baba idi. Peygamberimizin dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle O'nun aile hayatından bizlere miras kalan emir ve tavsiyelerini derledik.

Sevgili Peygamberimiz örnek bir aile reisiydi. Hanımlarına ve çocuklarına karşı görevlerini en iyi şekilde yerine getirirdi. Aile hayatı ve aile içindeki davranışları, taşıdığı özellikler nedeniyle maddi alanda olduğu kadar, manevi alanda da örnek konumdaydı.

"Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından en güzel olanıdır, onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırla muamelede bulunanlarıdır." (Ebu Davud, Sünnet, 15)

Yüce Allah, insana, erkek ve kadın olarak birbirlerine eş olmaları, huzurlu bir yuva kurmaları için aralarında kuvvetli bir muhabbet ve merhamet bağı var etmiştir. Aile kurmak, her şeyden önce yaratılışımıza uygundur. Cenâb-ı Hak, "Aranızdan bekâr olanları evlendirin." buyruğuyla kadın ve erkek için nikahı teşvik ederken, başta yakınları olmak üzere bütün bir topluma da evlenme çağına gelenlere destek olmalarını tavsiye etmiştir.

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." Rûm, 30/21

Aile kurmak, aynı zamanda Peygamberimizin sünnetidir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurur: "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir."

DİĞER GALERİLER