Deccal'in alametleri dehşete düşürdü! İşaretler bir bir artıyor

Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir. Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Deccal kıyametin alametlerinden bir alamettir. Peygamber efendimiz (sav), onu kıyametin on alameti arasında sayarak şöyle buyurmuştur. İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri...

Deccal kimdir ve ne yapacak?

Deccal, insanlık tarihinin gördüğü en büyük fitnedir. Bu nedenle peygamber Efendimiz (sav) Hz. Nuh`tan itibaren bütün peygamberlerin, kendi ümmetlerini ona karşı uyardıklarını haber vermiştir. Peygamber Efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Deccal kıyametin alametlerinden bir alamettir. Peygamber efendimiz (sav), onu kıyametin on alameti arasında sayarak şöyle buyurmuştur:

"Kıyamet, kendisinden önce (şu) on alamet çıkıncaya kadar kopmaz: güneşin battığı yerden doğması, Dabbe`nın çıkması, Ye`cuc ve Me`cuc`un çıkmaları, Deccal, İsa bin Meryem, duman, biri doğudan biri batıdan, biri de yarım adasında olmak üzere üç yerin batması, bunların sonuncusu da Yemen`den; aden2ın en aşağısından bir ateşin çıkmasıdır. Bu, insanları mahşere sevk eder." (Müslim)

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri...

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

DİĞER GALERİLER