94 yıllık tarihin ilk satırları


MEHMET BEDİROĞLU

Cumhuriyet tarihi ilklerle dolu. Sanatın, siyasetin, sporun, kültür dünyasının kısacası her şeyin bir başlangıcı var. İşte 94 yıllık tarihin ilkler serüveni

Tarih, 28 Ekim 1923, Çankaya Köşkü... Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ile köşke gelir, yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu bir sofraya geçerler.
On gündür başta başşehir Ankara'da olmak üzere yurtta birtakım siyasi çalkantılar ve gelişmeler yaşanmaktadır.
Son olarak başvekil Fethi Bey'in istifasının istenmesi ile de dedikodular had safhaya ulaşmıştır.
İşbu noktada sofranın başındaki Mustafa Kemal elindeki bıçağı önündeki bardağa vurarak ayağa kalkar, masadakiler ona dikkat kesilir.

DOĞAN ÇOCUĞUN ADI KOYULSUN

Paşa söze girer "Arkadaşlar, Meclis'te yaklaşık bir hafta 10 gündür yaşanan kargaşanın nedeni, doğan çocuğun adının bugüne kadar konmamış olmasıdır. Bu gece burada bu çocuğun adını koyacağız" ve ekler "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!"
Sonra mı? Sonrasını biliyorsunuz zaten... Cumhuriyet'in ilanı, birbirini kovalayan devrimler, inkılaplar, yeni bir yurt, yeni bir ulus inşası...

İLKLER VE ENLERLE DOLU

Ve bu inşa sürecinde de eşyanın tabiatı gereği ortaya çıkan ilkler!
94 yıllık cumhuriyet tarihinin her sayfası ilklerle ve enlerle dolu... Siyaset, sanat, spor, kültür, sanayi dünyasının ve daha nice deryaların bu topraklardaki ilkleri ile karşılaşmaya hazır mısınız?

94 yıllık tarihin ilk satırları
  • 1
  • 32
94 yıllık tarihin ilk satırları

İLK GENELKURMAY BAŞKANI

Mareşal Fevzi Çakmak

Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşali Fevzi Çakmak, Cumhuriyet tarihinin de ilk genelkurmay başkanı. Çakmak, 1924'ten itibaren yirmi yıl boyunca ordunun başındaki görevini sürdürdü.

94 yıllık tarihin ilk satırları
  • 2
  • 32
94 yıllık tarihin ilk satırları

İLK KADIN BAKAN

Türkan Akyol

Türkiye her ne kadar birçok Avrupa ülkesine kıyasla kadınlara seçme ve seçilme hakkını daha önce tanımış olsa da kabinede kadın bir bakanın yer alması yine epey bir vakit aldı. Türkan Akyol, 1971 muhtırasından sonra Nihat Erim tarafından kurulan hükümette Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak yer alarak ilk kadın bakanımız oldu.

94 yıllık tarihin ilk satırları
  • 3
  • 32
94 yıllık tarihin ilk satırları

İLK KADIN BAŞBAKAN

Tansu Çiller


8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani vefatı sonrası Süleyman Demirel'in köşke çıkması Tansu Çiller'e öncelikle DYP genel başkanlığı ardından da 1993'te Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanlığı sıfatını getirmiş oldu.

94 yıllık tarihin ilk satırları
  • 4
  • 32
94 yıllık tarihin ilk satırları

İLK MUHALEFET PARTİSİ

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Çok partili siyasi hayata geçiş genç Cumhuriyet'in en sancılandığı konulardan biri oldu. Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi de Atatürk'ün silah arkadaşları Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan Adıvar tarafından 1924'te kuruldu. Fakat partinin ömrü çok uzun olmayıp bir yıl sonra kapatıldı.

94 yıllık tarihin ilk satırları
  • 5
  • 32
94 yıllık tarihin ilk satırları

İLK ÖZEL BANKA

Türkiye İş Bankası


İzmir İktisat Kongresi'nin ardından 26 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal'in emriyle Türkiye İş Bankası kuruldu. Banka Cumhuriyet tarihinin ilk özel bankası olarak hizmete girdi.

DİĞER GALERİLER