• 94 yıllık tarihin ilk satırları 1

    İLK GENELKURMAY BAŞKANI

    Mareşal Fevzi Çakmak

    Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşali Fevzi Çakmak, Cumhuriyet tarihinin de ilk genelkurmay başkanı. Çakmak, 1924'ten itibaren yirmi yıl boyunca ordunun başındaki görevini sürdürdü.