Yıllık izin yapacaklar dikkat! İşte yıllık izin süresini artırma formülü...

Yaz aylarının gelmesiyle çalışanların gündeminde yıllık izinler var. Genel olarak herkesin yıllık izin kullanma hakkı var. İzin süresi ise kıdeme göre değişiyor. İzinlerin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar bölünmesi de mümkün oluyor. Peki yıllık izinde yolda geçen zaman izne dahil midir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yıllık izinler ile ilgili merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...


Yaz aylarıyla birlikte çalışanların gündemine yıllık izinler oturdu. Bu konuda pek çok soru geliyor. Genel olarak herkesin yıllık izin kullanma hakkı var. İzin süresi ise kıdeme göre değişiyor. İzinlerin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenildiği kadar bölünmesi de mümkün oluyor.

İznini nasıl böleceğine çalışan karar verirken, iznin ne zaman kullanılacağına çalışan ve işveren birlikte karar veriyor. Yine yasalarımıza göre izin hakkı elde etmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. 1 yılını doldurmayan işçilere izin verilmiyor. Ancak işveren kendi inisiyatifiyle avans izin kullandırabiliyor.

ÇOK BİLİNMİYOR
Yıllık izin kullanımında çok fazla bilinmeyen bir husus daha var. Bugün size ondan bahsetmek istiyorum. Bu da 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 56. Maddesi'nin son fıkrasında yer alıyor.

Bu düzenleme aynen şöyle: "Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır." İşte bu hüküm sayesinde çalışanlar isterlerse izinlerini 4 gün uzatabilirler. Fıkrada dikkat edilirse "izin verilebilir" değil "izin vermek zorundadır" ifadesi yer alıyor.

Yol izni dediğimiz bu uygulama sayesinde tatilini işyerinin bulunduğu şehrin dışında geçirecek olan çalışanlar talep etmeleri şartıyla 4 gün fazla izin yapabilir.

DİĞER GALERİLER