Vergi cezası olanlar dikkat! Bunu yaparsanız vergi cezalarının yüzde 50'si siliniyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi cezalarına indirim konusuna ilişkin yayımladığı rehbere göre, bazı hususları yerine getirirseniz cezanıza indirim uygulanabilir. Gelir İdaresi, yayımladığı rehberde vergi cezası indiriminden yararlanılması için gerekli olan hususları bir bir sıraladı. İşte vergi cezası indiriminden yararlanmak için istenen koşullar…

İNDİRİM UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Bu uygulamadan

• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,

• İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor.İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkün.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesilen cezalara indirim talep hakkı bulunuyor. Maliye'ye konuya ilişkin cezaya indirim talep etmek istendiğinde bazı şartlarda kesilen cezalarda indirime gidiliyor.

30 GÜN SÜRE VAR
Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunuyor.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI NEDİR?
Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkan sağlayan bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

İNDİRİM UYGULAMASI KAPSAMINA HANGİ CEZALAR GİRİYOR?
İndirim uygulamasının kapsamına

• Vergi ziyaı cezası,

• Usulsüzlük cezası,

• Özel usulsüzlük cezası giriyor.

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanıyor.

CEZALARDA İNDİRİM ORANLARI NEDİR?
• Vergi Ziyaı Cezasında; birinci defada yarısı (%50'si), müteakiben kesilenlerde üçte biri (1/3'ü),

• Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

DİĞER GALERİLER