Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bunu yapan 6 yıl erken emekli oluyor

Sosyal güvenlik sisteminde; çalışan ve çalışmayan kadınlara birçok hak sağlanıyor. Kadınlar verilen bu destekler sayesinde 6 yıl erken emekli olabilirken, 6 bin 367 lira liraya kadar da para alabiliyor. İşte kadınlara verilen o destekler...

Kadınların işgücüne katılımı erkeklerin çok gerisinde kalsa da her geçen gün artıyor. İşgücüne katılanların üçte biri kadın. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Posta'nın haberine göre bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık imkanı sağlıyor. İşte kadına sağlanan 15 farklı destek:

EŞİTLİK
Eşit davranma ilkesi, işveren ile işçi arasında kurulan iş ilişkisinde ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve farklı muamele yapılmayacağı anlamına gelen ve 4857 sayılı İş Kanunu'yla düzenlenen bir sorumluluktur. Bu hükme aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

HAMİLELİK
Kadın çalışanlar, hamile olduklarını sağlık raporuyla tespit ettirdikten sonra vardiya ile bile olsa doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz. Doğumdan bir yıl sonra da sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi halinde de gece çalıştırılamaz. Yine hamile veya emziren kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

DOĞUM İZNİ
Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha eklenir.Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunludur (bu sürememurlarda 24 ay).

SÜT İZNİ
Mevzuatımıza göre; kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Memur kadınlarda bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir.

DİĞER GALERİLER